Küresel Pandemi nedeniyle okulların bir yıldan uzun süredir kapalı kalması ve uzaktan eğitimin başlaması ile birlikte öğretmenlerin teknolojik gelişmelere hızlıca adapte olma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu süreçte öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde gerekli teknolojik becerileri kendi çabaları ile edinmeye çalışmıştır ancak bireysel çabalarıyla elde ettikleri bilgilerin yeterli olmadığı gözlemlenmiştir.

Bu ihtiyaca yanıt vermek adına Geleceğe Bağlanan Öğretmenler Projesi ortaya çıkmıştır.

Tamamen ücretsiz olan Geleceğe Bağlanan Öğretmenler projesi, dijitale entegre olmakta eksiklik yaşayan öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerinin arttırılmasını hedeflemektedir.

Bu amaçla öğretmenlerin dijital entegrasyonuna katkı sunması için bu websitesindeki online eğitim içerikleri oluşturulmuştur.